Ulaganje u buducnost!

Trener pionirskog tima Metalurga, Aleksej Lembanov, dobio je preporuku MOK-a i RFM-a gde će otići na  obuku  u Budimpeštu na tri meseca.

Lembanov će učestvovati u obuci za trenere u periodu od 18. marta do 7. juna 2019. godine, u okviru programa na Univerzitetu u Budimpešti u Mađarskoj, ovlašćen od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta za obuku i specijalizaciju za profesionalnog trenera.

Sve finansijske troškove vezane za obuku u iznosu od oko 10.000 USD obezbjeđuje Makedonski olimpijski komitet. Ugovor je potpisan između sportskog direktora MOK-a Vladimira Bogoevskog i rukometnog trenera predloženog od strane RFM-a, Alekseja Lembanova, a u prisustvu predsednika trenerske organizacije RFM-a, prof. Dr. Gina Strezovskog.

Lembanov na kraju obuke polaže ispite pred Ispitnom komisijom. Nastavno osoblje će biti sastavljeno od univerzitetskih profesora, najboljih mađarskih stručnjaka, kvalifikovanih trenera, sportskih naučnika i stručnjaka iz Mađarske, a međunarodni predavači će biti pozvani da održe predavanja.

You might also like