Predlog Statuta Zajednice trenera RSS

Upravni odbor Zajednice trenera RSS na 43. sednici održanoj 24.04.2019. godine u Kragujevcu usvojio je Predlog prečišćenog teksta Statuta Zajednice trenera usaglašenog sa Zakonom o sportu i upućuje ga na javnu raspravu koja će trajati do 03.05.2019. godine. Predloge amandmana do utvrđenog roka dostaviti na mejl ZT RSS : [email protected] .

Predlog Statuta Zajednice trenera RSS možete pronaći na sajtu ZT RSS u vestima   //www.treneri-rss.rs/javna-rasprava-o-predlogu-statuta-zajednice-trenera-rss-rok-za-dostavu-amandmana-3-maj-2019-godine/

You might also like