Nenad Perunicic najbolji trener u 2017. godini!

Rukometni Savez Srbije i Sportski Zurnal birali su najbolje u 2017. godini. Zajednica trenera Srbije je odabrala najboljeg strucnjaka u 2017. godini, glas struke je ove godine otišao u ruke trenera Crvene zvezde Nenada Peruničića.

Nenad Perunicic je sef strucnog staba Crvene Zvezde sa kojom se nalazi 3. mestu SRLS dok je na pocetku osvojio Super KUP Srbije i predhodne sezone je osvajac nacionalnog KUP-a Srbije.

Do­sa­da­šnji po­bed­ni­ci su bi­li tre­ne­ri: Vuk Ro­ga­no­vić (2006), Sve­ti­slav Jo­va­no­vić (2007), Dra­gan Mar­kov (2008), Vla­dan Jor­do­vić (2009), Vla­di­mir Dra­gi­će­vić (2010), Aleksan­dar Br­ko­vić (2011. i 2012), Sa­ša Bo­ško­vić (2013), Đor­đe Ćir­ko­vić (2014. i 2015) i Zivojin Maksic (2016.).

You might also like