Drugi modul Nacionalnog seminara ”Master coach” u junu!

Drugi modul Nacionalnog seminara za sticanje zvanja ”Master coach” održaće se u Banji Koviljači u periodu od 03. do 08. juna 2019. godine u organizaciji Rukometnog Saveza Srbije

 

 

You might also like