Centralni seminar rukometnih trenera ”Šumarice 2019”

Zajednica trenera rukometnog saveza Srbije, na osnovu Programa aktivnosti za 2019. godinu, u periodu od 21. do 23. juna 2019. godine organizovaće Centralni seminar rukometnih trenera ”Šumarice 2019”.

Tradicionalno, Seminar će biti održan u kompleksu hotela ”Šumarice” u Kragujevcu. Informacije , obrazac Prijave za učešće na Seminaru kao i uputstvo za popunjavanje uplatnog naloga možete preuzeti sa sajta RSS //rss.org.rs/#vest:11658

You might also like