Monthly Archives

January 2018

Ko je naslednik Lina Cervara?

Situacija je teška. Mislim da ni u HRS-u nisu načisto šta učiniti u trenutku kada je Lino Červar nakon neuspelog pokušaja da se domogne evropskog trona odlučio reći – dosta. Pitanje koje mora što pre dobiti odgovor: ko će nasledi Linu…
Read More...